Θεοδωρίδου Ρόκκος μοναδική πρεμιέρα στο Κέντρο Αθηνών!